Stratejik Yönetim Sistemleri Kurgulama
Nereye gideceğini bilmiyorsan
hangi yoldan gittiğinin bir önemi yoktur.
Çözümlerimiz;

Şirketler, hedeflerine yürürken stratejileriyle uyumlu ve sürdürülebilir yönetim sistemlerine ihtiyaç duymaktadır.

Stratejik insan kaynakları yönetiminin temel amacı; yetkinlik sahibi, motivasyonu yüksek, yenilikçi, yetenekli ve kararlı çalışanlar ile rekabeti şirket adına avantajlı bir konuma getirmektir.

Stratejik insan kaynakları çalışanları bir bütün olarak görür ve bireylerin performansından ziyade grup performansına odaklanır.

LMS, şirketleri bulunduğu noktadan ulaşmak istediği hedefe götürecek, ihtiyaç duyulan yetkinlik modelini geliştirir ve diğer tüm yönetim sistemlerine entegre eder.

  • Sürdürülebilir başarıları sürekli kılmak,
  • Vizyon, değerler, amaç ve strateji doğrultusunda hedef paylaşımı yapmak,
  • Ortak hedefe ulaşacak yol haritasını belirlemek,
  • Verimliliği ve etkinliği artırmak,
  • Mevcut potansiyeli açığa çıkarmak ve kurum içinde fark yaratmak,

LMS’in öncelikli amaçlarındandır.

YETKİNLİK MODELİ Yetkinlikler, bir çalışanın bulunduğu pozisyonda üstlendiği görevleri yüksek performansla yerine getirebilmesi için sahip olması gereken bakış açısı, bilgi ve becerileri yansıtan davranışlardır. Yetkinliklerin ölçülebilir, gözlemlenebilir ve geliştirilebilir özellikler taşıması gereklidir.

LMS, şirket hedeflerinize çalışanlarınızın bilgi, beceri ve davranışları ile nasıl katkıda bulunabileceklerini belirleyerek gerekli yetkinliklerin geliştirilmesini amaçlar.

LMS, şirketleri bulunduğu noktadan ulaşmak istediği hedefe götürecek yetkinlik modellerini oluşturur ve diğer tüm yönetim sistemlerine entegre eder.

DEĞERLENDİRME VE GELİŞİM (ASSESSMENT) LMS, çalışanların gelişimine rehberlik ederken, potansiyellerini belirlemek amacıyla, konusunda uzman kadrosuyla, gözleme ve karşılıklı diyaloğa dayalı değerlendirmeler yapar. Ayrıca işe alım süreçlerinde veya terfilerde adayların / çalışanların pozisyona dair yetkinliklerini değerlendirir ve gelişim planı sunar.

Değerlendirme kapsamı; şirket kültürü, değerleri ve pozisyonu gözetilerek organizasyonun yetkinlik modeli baz alınarak yapılır.

PERFORMANS YÖNETİMİ Şirketin vizyonu ve amaçları doğrultusunda tespit edilmiş hedeflere, çalışanların yüksek katkı vereceği ortam sağlanmalıdır.

Ayrıca elde edilen başarılar çalışanların emekleri gözetilerek adaletli, sistematik ve ölçümlenebilir bir yöntemle değerlendirilmeli ve ödüllendirilmelidir.

LMS, çözüm ortağı olduğu şirketlere, çalışanlarının mutluluğu, yüksek performans ve motivasyonu için sürdürülebilir sistemler sunar.

EĞİTİM / GELİŞİM LMS, şirketlerin liderlik performanslarını geliştirmeye, etkili sonuçlar yaratmaya ve değişime ulaşabilmelerine yönelik, kurumlarda ihtiyaç duyulan yetkinliklerin geliştirilmesini sağlar.

YETENEK YÖNETİMİ Bugünün rekabet koşullarında sahip olduğumuz insan kaynağı rakipler karşısında avantaj yaratabilmenin en etkili yollarından biridir.

Şirketler artık, insan kaynağı içinde farkı yaratan ya da gelecekte farkı yaratacağına inandığı potansiyel çalışanları elinde tutmak ve yetenekleri keşfetmek zorunda.

LMS, şirketlerde yer alan yeteneği keşfetme, geliştirme, organizasyonda tutma ve yedekleme ile sürdürülebilirliği sağlar.