Module I
23 - 24 -25 Şubat

Dışarıvurumcu Sanatlarla Koçluk Sürecinde Yaratım Ekseni

Dr. Avi Goren Bar
Module II
24 - 25 Mart

Gestalt ve Dışavurumcu Sanatlar Koçluğu

Tülin Rita Kohen
Module IV
11 - 12 -13 Mayıs

Koçlukta Sembolik Düşünme

Dr. Avi Goren Bar
Module III
14 - 15 Nisan

İlişki Yönetimi, Etkileşimler ve Grup Koçluğuna Giriş

Çağla Turhan
Module V
02 - 03 Haziran

İletişim, Koçlukta Marka Yaratma, Stil ve Müzakere

Jasna Knez

Programın Amacı Günümüzde koçluk uygulamalarının çoğu bilinç düzeyinde, problem çözme, yetkilendirme ve danışanları beklentilerine yönelttiğiniz hedef odaklı teknikler üzerine kurgulanmaktadır.

Dışavurumcu Sanatlarla Koçluk, uygulamalarınıza yenilikçi bir boyut kazandıracaktır. Koçluk oturumlarında uygulanan sanatlar, danışanlarınızı kendileri ile diyalog kurmaya, kendi otantik çözümlerini geliştirmeye ve yaratıcı ve orjinal sonuçlar üretmeye teşvik edecektir.

Dışavurumcu Sanatlarla Koçluk, sözcüklerin bittiği yerde başlar. Dışavurumcu sanatlar sorunu; "vücut çalışması, görsel imgeler ve müzik ritimleri aracılığıyla harekete geçiren" bir aracı, bir iletişim başlatma kanalıdır.


Danışanınızın koçluk sürecinin faydalarına şüpheci yaklaştığı veya sorunların kaynağını dış etkenlere bağladığı durumlarda, “yaratıcı araçlarla kendini dışa yansıtma yaklaşımı” size yardımcı olacaktır.

Dışavurumcu Sanatlarla Koçluk, değişimi deneyimlemek için güvenli bir laboratuvar ortamı yaratır. Yenilikçi tekniklerden faydalanabilmek için ne sizin ne de danışanınızın sanatsal yeteneğe sahip olması gerekmemektedir. Vücut "bilir", renkler duygular uyandırır ve müzik anıları ilişkilendirir. Bu araçların hepsi danışanlarınız ile koçluk sürecinizde size hizmet edecektir. Dışavurumcu Sanatlarla Koçluk, kendi sanatsal gelişiminizle profesyonelliğinizi arttıracak ve başarılı koçluk deneyiminize katma değer sağlayacak bir programdır.


Bu programda ne kazanacaksınız?
  • Danışanınızın ikilemleriyle başa çıkabilmesine yardımcı olmak için ifade tekniklerini öğrenmek.
  • Sanatsal araçlar ile yaratıcılığınızı, sembolik düşüncenizi ve problem çözme yeteneğinizi geliştirmek.
  • • Koçluk pratiğinizde plastik malzemeler, hareket, drama ve müzik kullanmak için bütünleştirici yöntemler.
  • Koçluk danışma sürecinde ortaya çıkan sorunları kavramak için temel psikolojik bilgi.
  • Sorunlar, zorluklar ve konuların, yaratıcı bir yaklaşımda çözümlendiği estetik bir mesleki ortam.
  • Sanatların profesyonel dilini konuşan ve bu disiplinler arası hareket eden yeni profesyonel topluluk.
  • Bir grup ortamında koçluk çalışması için fikirler, araçlar ve bilgelik.

Modül Adı
Dışavurumcu Sanatlarla Koçluk Sürecinde Yaratım Ekseni

Bu modül, katılımcının yaratıcı sanatsal süreci karakterize eden, altı aşamaya ilişkin farkındalığını arttıracaktır.

Danışanınız nasıl bir iletişim kuruyor? Aşama 1

Danışanınız kendisini/hayatını nasıl yönetiyor? Aşama 2

Danışanınız doğaçlama yapabiliyor mu? Aşama 3

Danışanınızın seansa getirdiği ikilem ve bunu nasıl ifade ediyor? Aşama 4

Bu konudaki derinlik ve yaratıcılık detaylı olarak incelenir. Aşama 5

Ve son olarak sanat yardımıyla bu ikilemi nasıl çözüme ulaştırabilirsiniz? Aşama 6

Yaratım Ekseni Dr. Avi Goren-Bar'ın orjinal yöntemidir ve ilk olarak 1997'de yayınlanmıştır.

Dr. Avi Goren Bar Ph.D, Clinical and Educational Psychologist, Supervisor in Expressive Therapy.
Gestalt ve Dışavurumcu Sanatlar Koçluğu Bu modül, katılımcıların günlük hayatta başa çıkmaya çalıştıkları sorunlarla, sanatsal bir şekilde “Şimdi” ve “Burada” prensibi ile deneyimlemelerini ve çözüme ulaşmalarını sağlar. Katılımcılar, temel 6 Gestalt ilkesini kullanarak Gestalt teorisini koçluk uygulamasına aktarmayı öğreneceklerdir. Şekil ve zemin, farkındalık, kutuplar ve bütünsellik pratik uygulamada değinilecek başlıca konulardır. Tulin Rita Kohen Gestalt Coach, PCC, Jungian Coach, Master Student in Art Therapy in Haifa University
Koçlukta Sembolik Düşünme Bu modül koçları, danışanlarını somut ve projektif düşünmeden sembolik düşünme düzeyine taşımalarına yardımcı olacaktır. Sembolik düşünme, danışanların günlük hayatta tekrarlayan konuların, sorunların altında yatan gerçek nedeni ve etkileşimlerinde karşılaştıkları zorlukları anlamalarına yardımcı olur. Görseller, arketipler ve metaforlar koçların karşılaştığı zorluklar karşısında sembolik düşünmeyi desteklemeye yardımcı olmak için kullanılacaktır. Dr. Avi Goren Bar Ph.D, Clinical and Educational Psychologist, Supervisor in Expressive Therapy.
İlişki Yönetimi, Etkileşimler ve Grup Koçluğuna Giriş

Bu modül danışanlarınızın, kurdukları ilişkilerdeki duygusal yaklaşımını anlamanıza yardımcı olacaktır. Koçluk ilişkisinde yakınlık nasıl oluşturulur.

Danışanlarınızın, büyüme için birincil koşul olarak optimal hayal kırıklığını yaşamalarına nasıl, ne zaman izin vereceğiz. Grup ve ekiplerle çalışmaya yönelik giriş teknikleri anlatılacaktır.

Çaglagül Turhan Co Active Coach, Jungian Coach, ORSC, TCI, TDA Authorized Facilitator.
İletişim, Koçlukta Marka Yaratma, Stil ve Müzakere

Koçların danışanlarıyla kurduğu ilişkiyi geliştirme, izleyici önünde kendilerini konumlandırma konularına ağırlık verilecektir.

Koçun kendi beden dili, ses, stil ile kendini ifadesi aynı zamanda danışanlarına bu konularda destek olabilmesiyle ilgilidir. Dışavurumcu sanatlar, yaratıcılığın etkili bir iletişim şekli olarak kullanılması için kuvvetli bir araç görevi görür

Jasna Knez Executive Coach, Systemic Team Coach and Jungian Coach, NLP Coach, Communication Master Trainer and Expressive Arts Coach Specialist